Skip to main content
Blijf op de hoogte van onze avonturen !

UniQuest en Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in alle aspecten van ons leven, inclusief de reissector. Met de groeiende bewustwording van de impact van ons gedrag op het milieu, streeft ook UniQuest naar duurzame praktijken. Deze verschuiving naar duurzaamheid heeft als doel om te zorgen voor behoud van natuurlijke hulpbronnen, bescherming van de biodiversiteit en het minimaliseren van negatieve effecten op lokale gemeenschappen. 

Op basis van onze inspanningen omtrent duurzaambeid, mocht UniQuest recentelijk de  Travelife Partner Award  in ontvangst nemen.

Travelife – opgericht met steun van de Europese Commissie – is een internationaal toonaangevende duurzaamheidscertificering voor de reissector. 

Meer dan 100 criteria

UniQuest rapporteerde op meer dan 100 duurzaamheidscriteria die zaken omvatten zoals de duurzame werking van de kantoren, het productaanbod, mensenrechten, het ontwikkelen van een duurzaam beleid met betrekking tot transport, accommodaties, leveranciers van activiteiten en excursies, etc. De Travelife-norm dekt de ISO 26000 thema’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt formeel erkend als volledig in overeenstemming met de door de VN ondersteunde Global Sustainable Tourism Criteria.

Hieronder enkele belangrijke aspecten met betrekking tot onze visie over duurzaamheid.

Milieuvriendelijke transportmiddelen:

Een van de grootste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. In al onze reizen streven we maximaal naar de implementatie van milieuvriendelijke transportmiddelen, zoals elektrische voertuigen en hybride bussen, om de ecologische voetafdruk van onze  reizen te verkleinen. Voor de lokale transporten tijdens de reizen zetten we maximaal in op het gebruik van openbaar vervoer en sensibiliseren we ook onze klanten/travellers om dit maximaal te doen.

  Duurzame accommodaties:

  UniQuest  richt zich ook op het bevorderen van duurzame accommodaties, zoals eco-lodges en milieuvriendelijke hotels. Deze accommodaties zijn ontworpen om de impact op het milieu te minimaliseren, door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, waterbesparende systemen en afvalbeheerpraktijken. Daarnaast worden ook lokale gemeenschappen gesteund door het stimuleren van duurzaam toerisme, dat respect toont voor lokale tradities en cultuur.

   Bewustwording & educatie:

   We beseffen ten volle dat duurzaamheid in de reissector niet alleen gaat  over het implementeren van groene praktijken, maar ook over het vergroten van bewustwording en educatie bij reizigers. Tijdens de reisbesprekingen met onze Travellers  proberen we hen dan ook  bewust te maken van duurzame keuzes, zoals het verminderen van afval, het ondersteunen van lokale gemeenschappen en het respecteren van de natuurlijke omgeving. Door het vergroten van het bewustzijn kunnen onze  reizigers actief bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

    Bescherming van de biodiversiteit:

    Duurzaamheid  omvat ook het behoud van biodiversiteit. Met UniQuest steunen we dan ook natuurbeschermingsorganisaties en lokale gemeenschappen om ecosystemen te beschermen en bedreigde diersoorten te behouden. We promoten actief verantwoord wildlife toerisme en  we ondersteunen lokale  natuurbehoudsprojecten. Op deze manier kunnen onze reizigers genieten van de pracht van de natuur, terwijl ze ook bijdragen aan de bescherming ervan.

     Klik hier om ons volledig duurzaamheidsbeleid na te lezen!

     The Green Plus!

     Om duurzaamheid nog meer in de kijker te zetten zijn wij verheugd om een nieuwe samenwerking aan te kondigen met  “The Green Plus”.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om al uw reizen standaard of individueel te compenseren naar gelang u wenst!

     Over The Green Plus

     The Green Plus is een Nederlands bedrijf dat is opgericht om het compenseren van reizen laagdrempelig en gemakkelijk te maken. The Green Plus heeft een manier ontworpen om naadloos te integreren met ons boekingssysteem, waarbij per reis wordt getoond wat de milieu-impact zou zijn, zodat we direct de mogelijkheid kunnen bieden om de reis te compenseren wanneer een boeking is bevestigd.

     Uw reis compenseren, wat houdt dit precies in?

     Simpel gezegd heeft elke reis een negatief effect op de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en dus op de klimaatverandering. Om dit negatieve effect te verminderen, moet dit effect worden berekend en uiteindelijk worden gecompenseerd door projecten te financieren die een positief effect hebben op de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Denk aan projecten die schonere kookalternatieven bieden aan gezinnen in ontwikkelingslanden of projecten die carbon opslaan en uit de lucht onttrekken.

     Leave a legacy, not a footprint!